Peiriannydd Trydanol

Location
Barry, The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
£34,728 - £38,890 p.a.
Posted
16 Sep 2020
Closes
06 Oct 2020
Function
Engineer
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Peiriannydd Trydanol

RES00054

Manylion am gyflog: Gradd 9, £34,728 - £38,890 y.f.

Oriau Gwaith / Patrwm Gweithio: 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener

Prif Waith: Swyddfeydd Dinesig, Y Barri

Mae Adran Eiddo Cyngor Bro Morgannwg yn cyflawni projectau adeiladu newydda phrojectau cynnal a chadw mwy, fel rheol rhwng £10k a £1M ar gyfer adrannau cleient mewnol megis Addysg, Gwasanaethau Cymdeithasol a Hamdden. Mae’r Adran Eiddo yn cynnwys y tîm Ymgynghori aml-ddisgyblaethol ynghyd a’r timau Ystadau, Rheoli Ynni a Rheoli Cyfleusterau. Yn ogystal â’r arbenigwyr yn y tîm Ymgynghori rydym yn gweithio’n agos gydag adrannau mewnol eraill ac ymgynghorwyr allanol i gyflawni projectau cyfalaf a ddyrannir.

Disgrifiad:

Mae’r Peiriannydd Trydanol yn arwain ar bob project trydanol yn ogystal a bod yn rhan greiddiol o’r tîm dylunio i gynnig dylunio trydanol a rheoli projectau ar y safle ar gyfer projectau amlddisgyblaethol.

Dyddiad cau: 06.10.2020